IQI Safety

laser og rød planet2410x1153

Vi utvikler og produserer innovative løsninger for å øke sikkerheten og redusere skader på personell, utstyr og materiell i forbindelse med løft og transport.

Redeye er vår egenutviklede lasermarkør som viser posisjonen til løftegaflene på gaffeltrucker. Redeye gjør det lettere å hente og plassere varer og utstyr sikkert og kontrollert i reoler.

 

 

 

IQI Property

Vi har siden oppstart i 2000 investert i næringseiendom, hytteprosjekter og boligeiendommer, og gjennom dette fått stor kompetanse på eiendomsutvikling i vårt nærområde Agder.

Vi har erfaring fra små prosjekter til middels store prosjekter med investeringsramme mellom 50 og 100 mill. Vi tar overordnet ansvar for hele prosessen fra regulering til ferdig utviklet område med infrastruktur, hageanlegg, eneboliger, tomannsboliger og boliger i rekke.

Teinsvollen1