IQI AS

IQI AS ble stiftet i 2000 av Per-Arvid Lid og Andreas Loland. Selskapet er tuftet på en ide omkring et internettbasert kompetansebibliotek innen inspeksjonsteknologi for olje og offshoreindustrien. Basert på spisskompetansen selskapet hadde innen inspeksjonsteknologi endret selskapet retning og ble en mellomstor aktør innen leveranse av inspeksjonstjenester.

I 2004 gjorde IQI sitt første oppkjøp, og overtok samtlige aksjer i Eurocert AS. Selskapet ble en betydelig aktør innen kurs og sertifisering og Norges største leverandør av inspeksjonskurs mot oljeindustrien spesielt og industrien generelt.

Fra 2000 til 2007 utviklet IQI AS seg svært positivt og talte 30 årsverk sommeren 2007. Samme år gikk IQI AS i dialog med det danske stiftelsen FORCE Technology, med ca. 1000 ansatte, omkring salg av den olje- og offshorerelaterte divisjonen. Dette resulterte i at IQI AS 17. september 2007 solgte sin divisjon innen olje og energi til FORCE Technology Norway AS.

 Aktiviteten i IQI AS ble fra 2007 fokusert mot vår eiendomsportefølje.

Dette dannet grunnlaget for eiendomsinvesteringer og eiendomsutvikling i Agder, hvor vi står som hovedeier i alle prosjekter, men det er viktig med bred kompetanse, og vi benytter ofte kompetente partnere og medinvestorer for å styrke prosjektene ytterligere. I dag er vår eiendomsportefølje samlet i forretningsområdet IQI Property AS, og de samlede investeringsrammer innen eiendom er løpende i størrelsesorden 50 til 100 MNOK.

I 2016 startet IQI AS utviklingen av et nytt forretningsområde som er samlet under IQI Safety AS. Gjennom investeringer i innovative løsninger og spesialutstyr har vi utviklet produktet redeye* for å øke sikkerheten ved bruk av gaffeltruck. Dette danner grunnlaget for en bredere satsning innen utvikling av sikkerhetsutstyr for logistikkbransjen. Ambisjonen er at våre egenutviklede produkter skal sikre utstyr og personell ved løft og håndtering av varer. IQI Safety AS inngikk 2021 et samarbeid med Toyota Material Handling Europe (TMHE) for distribusjon og salg av vår lasermarkør redeye*. Dette anser vi som første skritt til å bli en spesialisert global aktør innen utvikling og salg av sikkerhetsløsninger for logistikkbransjen og industrien.