IQI Property AS

Vi har siden oppstart i 2000 investert i næringseiendom, hytteprosjekter og boligeiendommer, og gjennom dette fått solid kompetanse på eiendomsutvikling i vårt nærområde Agder.

Vi har erfaring fra små prosjekter til middels store prosjekter med investeringsramme mellom 50 og 100 mill. Vi tar overordnet ansvar for hele prosessen, fra regulering til ferdig utviklet område med infrastruktur, hageanlegg, eneboliger, tomannsboliger og boliger i rekke.

 

Mjåvannsveien 79 - Næringseiendom

Eiendommen er spesialutviklet for vår kunde FORCE Technology Norway AS. Eiendommen består av et 1450m2 skolesenter designet og utviklet for deres kursaktiviteter med tilhørende kontorfasiliteter, klasserom, kantine, verksted, laboratorium, røntgenbunkers, med mer.

FORCE Technology Norway AS har kontrakt på leieavtalen til 31 des.2025 med ytterligere 5 års opsjon på samme betingelser

 mjavannsvegen79

 

  Solgltt4

Lillestøl – Hytteprosjekt

Lillestøl er et flott hyttefelt øst for Mandal med totalt 25 fritidsboliger med tilhørende havneområde og båtplasser. IQI Property har utviklet og solgt 13 fritidseiendommer i feltet og stått for detaljert hage og landskapsdesign samt designet de fleste nye hyttene i feltet.

Prosjektet har gitt oss verdifull kunnskap og erfaring innen utvikling av fritidseiendommer ved sjøen. Spesielt gjelder det alle de problemstillinger som man møter ved utvikling av fritidseiendommer i strandsonen.

 

Solgløtt – Boligprosjekt

Solgløtt er et boligfelt i et modent og fint boområde på Frøysland nord for Mandal. Med kun 2km til sentrum og 200m til fasiliteter som skole, barnehage, butikk, badevann/fiskevann, turområder og store friområder er dette et fantastisk område. Etter at reguleringsplanen var godkjent ble alle boliger solgt i løpet av 12 mnd.

Vi mener at dette gode salget er et resultat av våre gode løsninger og boligtilpasninger, kombinert med våre kreative boligløsninger målrettet mot den kjøpegruppen i markedet som har et begrenset utbud av boliger. På Solgløtt oppdaget vi at nye boliger for førstegangsetablerere ikke ble utbudt i dette modne boligmarkedet på Frøysland. Vi designet derfor boliger for ungdommer med mulighet for leieinntekter/leiedeling, innenfor en typisk finansieringsgrad på 5 x bruttoinntekt.

Sommeren 2022 er hele feltet ferdig og samtlige boliger overdratt til deres kjøpere.

  Solgltt1

 

  Teinsvollen1

 Teinsvollen – Boligprosjekt

Teinsvollen er et boligfelt i et modent og fint boområde nord for Mandal. Med kun 2km til sentrum og 200m til fasiliteter som skole, barnehage, butikk, badevann/fiskevann, turområder og store friområder er dette et fantastisk område.

Teinsvollen er under regulering i 2021, og salget starter våren 2022. Vi ønsker å finne gode løsninger og boligtilpasninger som skal favne en bred kundegruppe fra førstegangsetablerere til pensjonister som vil ha en lettstelt solrik leilighet.

Teinsvollen ligger sydvendt med nydelig utsikt mot Frøyslandstjønna. Det er både bade og fiskemuligheter i vannet, og det blir flott turdrag rundt hele tjønna.

Teinsvollen får ikke gjennomkjøringstrafikk, og med et stort lekeområde midt i feltet vil det bli lite trafikk og dermed et stille og rolig boområde tilpasset alle aldersgrupper.

Er du interessert i å bo i ”indrefileten” på Frøysland er dette området du skal kjøpe bolig. Ta kontakt for en presentasjon av dine muligheter.