IQI AS

EYE FOR QUALITY

IQI AS

IQI AS ble stiftet i 2000 av Per-Arvid Lid og Andreas Loland. Selskapet er tuftet på en ide omkring et internettbasert kompetansebibliotek innen inspeksjonsteknologi for olje og offshoreindustrien. Basert på spisskompetansen selskapet hadde innen inspeksjonsteknologi endret selskapet retning og ble en mellomstor aktør innen leveranse av inspeksjonstjenester.

I 2004 gjorde IQI sitt første oppkjøp, og overtok samtlige aksjer i Eurocert AS. Selskapet ble en betydelig aktør innen kurs og sertifisering og Norges største leverandør av inspeksjonskurs mot oljeindustrien spesielt og industrien generelt.

Fra 2000 til 2007 utviklet IQI AS seg svært positivt og talte 30 årsverk sommeren 2007. Samme år gikk IQI i dialog med det danske stiftelsen FORCE Technology, med ca. 1000 ansatte, omkring salg av den olje- og offshorerelaterte divisjonen. Dette resulterte i at IQI 17. september 2007 solgte sin divisjon innen olje og energi til FORCE Technology Norway AS.

Den resterende aktiviteten i IQI var da eiendom, som ble grunnlaget for videre satsing, se IQI Eiendom AS for mer informasjon.

 

Kontaktinformasjon:
IQI AS
Postboks 340
4503 Mandal

Besøksadress:
Skjernøyveien 472
4516 Mandal